Pakiet 2

190 zł / mies
Netto
  • Adres do rejestracji
  • Odbiór korespondencji zwykłej i poleconej
  • Przechowywanie korespondencji- 6 miesięcy
  • Wysyłanie korespondencji 1 raz w miesiącu